BĐS ký gửi

Bất động sản ký gửi là sản phẩm đất, nhà, biệt thự, căn hộ do khách hàng gửi bán